IT · Örebro · Hybridarbete

Systemförvaltare med intresse för samhällsnytta

Var med och optimera digitaliseringens kraft för att öka kundnyttan och den interna effektiviteten och bidra till en långsiktigt hållbar välfärd.

Arbetsplats & Kultur

IT · Örebro · Hybridarbete

Systemförvaltare med intresse för samhällsnytta

Var med och optimera digitaliseringens kraft för att öka kundnyttan och den interna effektiviteten och bidra till en långsiktigt hållbar välfärd.

Läser in ansökningsformuläret

Jobbar du redan på Kommuninvest?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.